Sağlık Turizmi Teşvikleri ve Sağlık Turizmi Belgesi Hakkında Bilgi

Sağlık turizmi, farklı ülkelerden gelen hastaların tedavi amaçlı olarak ülkenize gelmeleri sonucunda döviz kazancı sağlayan önemli bir sektördür. Bu nedenle, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde, sağlık turizmi alanındaki firmalara çeşitli hibe destekleri sunulmaktadır. Ancak bu desteklerden yararlanmak isteyen firmaların sağlık turizmi belgesi alması gerekmektedir. İşte sağlık turizmi belgesi ve teşvikleri hakkında bilgiler:

Sağlık Turizmi Belgesi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Sağlık turizmi belgesi, özel hastaneler, üniversite hastaneleri veya sağlık turizmi şirketleri gibi sağlık turizmi sektöründe faaliyet göstermek isteyen firmaların alması gereken yetki belgesidir. Bu belge, Sağlık Bakanlığı tarafından verilir ve ruhsatlandırılan firmalar, ülkeye gelen döviz kazandırıcı hizmetlerin artırılmasına yönelik geri ödemesiz hibe desteklerine başvurabilirler. Sağlık turizmi belgesi olmadan bu desteklerden yararlanmak mümkün değildir.

Sağlık Turizmi Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık turizmi belgesi almak isteyenler için belirli kriterler bulunmaktadır. Bu kriterleri yerine getiren firmalar, belgeyi almak için başvurabilirler. Detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için sağlık turizmi belgesi danışmanlık firmaları ile iletişime geçilebilir.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?

Sağlık turizmi belgesine sahip olan firmalar, çeşitli teşviklerden faydalanabilirler. Bu teşvikler arasında:

 1. Tescil ve Koruma Desteği
 2. Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 3. Acente Komisyon Desteği
 4. Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği
 5. İstihdam Desteği
 6. Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği
 7. Hasta Yol Desteği
 8. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 9. Birim Desteği
 10. Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği
 11. Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği
 12. Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği
 13. Ürün Yerleştirme Desteği

Bu teşvikler, sağlık sektöründeki kuruluşlara ve sağlık turizmi şirketlerine sağlanan hibeleri içermektedir. Hibelerin miktarı %60 ile %70 arasında değişir ve yıllık belirli bir üst limit bulunmaktadır.

Sağlık turizmi, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir sektördür ve teşvikler sayesinde daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sağlık turizmi belgesi alarak ve sağlık turizmi teşviklerinden faydalanarak sektöre katkıda bulunmak mümkündür. 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri yararlanmaktadır. Buna göre 

Şirketler veya kurumlar en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında desteklenmektedir.

 • Yıllık olarak en fazla 25 milyon TL desteklenmektedir.
 • Muayene ve poliklinikler için destek üst limiti 7 milyon TL olarak desteklenmektedir.
 • Sektörel internet portalına üye şirketlerin desteklerden yararlanma oranı da %70 olarak belirlenmektedir.

Hasta Yol Desteği

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler, yurt dışından tedavi olmak için Türkiye’ye getirilen hastaların giderlerini desteklemektedir.
Buna göre;

 • Yurt dışından getirilen hastaların uçak bilet giderleri desteklenmektedir.
 • Yurt dışından 5 yıl boyunca gelen hasta başına %60 oranında ve en fazla 36.455 TL olarak desteklenmektedir.
 • Hasta yol desteği üst limiti 20 milyon TL olarak desteklenmektedir.
 • Muayene ve poliklinikler için ise üst limit 1.825.778 TL olarak desteklenmektedir.

Acente Komisyon Desteği

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler, acenta komisyon giderlerini desteklemektedir.
Buna göre;

 • Acenta komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında desteklenmektedir.
 • Acenta komisyon giderleri yıllık olarak en fazla 4.3 milyon TL olarak desteklenmektedir.
 • Muayene ve poliklinik hizmetleri için üst limit yıllık olarak 729.096
  TL’dir.

İstihdam Desteği

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları (seyahat acenteleri) tarafından istihdam edilen, tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren firmalarda bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanı personelin brüt ücreti, en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve aylık en fazla 18 bin TL desteklenir.

 •  Desteğin yıllık üst limiti 9.1 milyon TL olup, muayenehane ve poliklinikler için yıllık üst limit 1.8 milyon TL’dir.
 • İstihdam edilen veya edilecek personel için öncelikle ön onay başvurusu yapılmaktadır. Ön onay verilmeyen personele dair giderler desteklenmez.

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler tarafından istihdam edilen çalışanların yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik bakanlık tarafından uygun görülen giderleri desteklenmektedir.
Buna göre;

 Yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteği için sağlık kuruluşları ve firmalar %60 oranında desteklenmektedir.

 • Yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteği yıllık en fazla 3.6 milyon TL’dir.
 • Muayene ve poliklinikler için yıllık destek üst limiti 729.096 TL
  olarak desteklenmektedir.

Yurtdışı Etkinlik Katılım Desteği

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketlerin bakanlık tarafından yurt dışı etkinliklerinde bireysel ve milli olarak katılım giderleri desteklenmektedir. Buna göre;

 • Yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteği için sağlık kuruluşları ve firmalar %60 oranında desteklenmektedir.
 • Etkinlik başına 912
   bin TL olarak desteklenmektedir.
 • Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerde en fazla 3 katılım için etkinlik başına 1.8
  milyon TL olarak desteklenmektedir.

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler, yurt dışından tedavi olmak için Türkiye’ye getirilen hastaların Türkiye’deki sigorta şirketlerinden yaptıracakları seyahat sağlık sigortası giderlerini desteklemektedir. Buna göre;

 •  Türkiye’deki Sağlık sigorta şirketlerinde yaptırılacak sigorta giderleri için %70 oranında desteklenmektedir.
 • Türkiye’deki Sağlık sigorta şirketlerinde yaptırılacak sigorta giderleri için yıllık olarak 7.3 milyon TL desteklenmektedir.

Yurtdışı Birim Kira Desteği

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler, vergi ve harçlar dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile bir birimin açılması ve işletilmesi için yapılacak belgelendirme giderlerini desteklemektedir.
Buna göre;

 • Yurt dışı birim kira desteği için sağlık kuruluşları ve firmalar her ülke için en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında desteklenmektedir.
 • Yurt dışı birim kira desteği için sağlık kuruluşları ve firmalar yıllık 1.8 milyon desteklenmektedir.
 • Destek verilecek yeni birim sayısı en fazla 25 olarak sınırlandırılmıştır.

Yurt Dışı Marka Tescil ve Korunma Desteği

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketlerin, yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerini desteklemektedir. Buna göre;

 •  Yurt dışı marka tescil koruma desteği için kuruluş veya firmalar %60 oranında desteklemektedir.
 • Yurt dışı marka tescil koruma desteği için kuruluş veya firmalar yıllık olarak da en fazla 1.8 milyon TL olarak desteklenmektedir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara ve akreditasyonlara ilişkin giderleri desteklenmektedir. Buna göre;

 •  Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler %60 oranında desteklenmektedir.
 • Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler, belge başına en fazla 600 bin TL olarak desteklenmektedir.

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketlerin bakanlık tarafından belirlenen etkinliklere bireysel katılım giderleri desteklenmektedir. Buna göre;

 •  Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler %60 oranında desteklenmektedir.
 • Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler, etkinlik başına en fazla 912.889
  bin TL olarak desteklenmektedir.

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler tarafından yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yurt içindeki hizmetlerin tanıtımına ilişkin bakanlık tarafından uygun görülen bir yıl içerisindeki 5 adet eğitim ve tanıtım programlarının giderleri desteklenmektedir. Buna göre;

 • Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler tarafından düzenlenen eğitim ve tanıtım programların giderleri %60 oranında desteklenmektedir.
 • Program başına ise en fazla 1.8 milyon
   TL destek alınabilmektedir.

Ürün Yerleştirme Desteği

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler tarafından yurt dışında vizyonda gösterilen sinema filmi, belgesel, dizi ve programların giderleri desteklenmektedir. Buna göre;

 • Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler tarafından yurt dışında tanıtımı yapılan gösterimler 5 yıl boyunca desteklenmektedir.
 • Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi için aracı olan şirketler tarafından yurt dışında tanıtımı yapılan gösterimler %60 oranında ve yıllık olarak 3,6 milyon TL olarak desteklenmektedir.

Sağlık Turizmi Çeşitleri

Sağlık turizmi, medikal turizm ve dental turizm olarak iki temel kategoriye ayrılmaktadır.

 1. Medikal Turizm: Medikal turizm, ileri tedavi yöntemlerini içerir ve radyoterapi, kardiyovasküler cerrahi gibi alanları kapsar. Aynı zamanda tüp bebek gibi önemli uygulamalar da medikal turizm kategorisinde yer alır. Estetik cerrahi işlemleri, saç ekimi, yüz germe ve burun estetiği gibi operasyonlar da medikal turizm kapsamına girer.
 2. Dental Turizm: Dental turizm, diş tedavilerini kapsar. Türkiye, dental turizmde öncü ülkelerden biridir. İmplant gibi prosedürler bu kategoriye dahildir. Dental turizmin sağlık turizmindeki payı yaklaşık %25'tir. Ayrıca, Türkiye termal turizmde de önde gelen ülkelerden biridir. Özellikle Afyon, Nevşehir, Yalova ve Bursa, termal turizm açısından tercih edilen şehirler arasında bulunmaktadır.

Sağlık Turizmi Teşvikleri ve Belgesi Alma

Sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek ve teşviklerden yararlanmak isteyenler, sağlık turizmi belgesi almalıdır. Eğer sağlık turizmi belgesi alarak iş yapmayı planlıyorsanız, danışmanlık hizmetlerinden destek alabilirsiniz. Sağlık yatırımlarınız için danışmanlık, teşvik belgesi başvurusu, marka tescili ve hibe projelerinin hazırlanması gibi konularda yardım sağlanabilir. Hemen şimdi bizimle iletişime geçerek sağlık turizmi teşviklerinden nasıl faydalanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Detaylı Bilgi ve İletişim İçin Lütfen Bize Ulaşın

Eğer daha fazla bilgi almak ve sağlık turizmi teşvikleri hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Siz de sağlık turizmi fırsatlarını değerlendirerek sektöre katkı sağlayabilirsiniz.

Sağlık Turizmi Teşvikleri ile ilgili daha detaylı bilgi için  Ticaret Bakanlığının sitesine bakabilirsiniz. 

 

Certificatee

Bizimle İletişime Geçin