Geleneksel Girişimcilik Desteği

KOSGEB'in sağladığı girişimcilik desteği, genç girişimcilerin iş kurmalarını teşvik etmek, yeni işletmelerin başarılı bir şekilde faaliyete geçmelerini sağlamak ve istihdam yaratmalarına destek olmak amacıyla verilmektedir. Bu program kapsamında işletmelere maddi destek sağlanmakta, girişimcilerin işletmelerini büyütmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları amaçlanmaktadır. Programa başvuran işletmeler, uygun görülen projelerine göre finansal destek alabilirler.

Geleneksel Girişimcilik Programı'ndan faydalanmak isteyen girişimciler, KOSGEB'in eğitimlerini tamamladıktan sonra projelerini hazırlayarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular, genellikle online olarak yapılır ve belirli bir değerlendirme sürecinin ardından destek almaya hak kazanan işletmelere hibe veya faizsiz kredi şeklinde finansal destek sağlanır. Destek miktarı ve koşullar başvuru dönemlerine göre değişebilir, bu yüzden başvuru yapacak girişimcilerin KOSGEB'in resmi web sitesini düzenli olarak takip etmeleri önerilir. Programın detayları ve başvuru süreciyle ilgili daha fazla bilgiyi KOSGEB'in resmi web sitesinden edinebilirsiniz.

İleri Girişimcilik Desteği

KOSGEB İleri Girişimcilik Desteği, yenilikçi ve teknoloji odaklı iş fikirleriyle yeni işletme kurmak isteyen girişimcilere yönelik bir destek programıdır. Bu destek programı, yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin üretilmesini, inovasyonun teşvik edilmesini ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflemektedir.

İleri Girişimcilik Programı'ndan faydalanmak isteyen girişimciler, KOSGEB'in eğitimlerini tamamladıktan sonra projelerini hazırlayarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular, genellikle online olarak yapılır ve belirli bir değerlendirme sürecinin ardından destek almaya hak kazanan işletmelere hibe veya faizsiz kredi şeklinde finansal destek sağlanır. Destek miktarı ve koşullar başvuru dönemlerine göre değişebilir, bu yüzden başvuru yapacak girişimcilerin KOSGEB'in resmi web sitesini düzenli olarak takip etmeleri önerilir. Programın detayları ve başvuru süreciyle ilgili daha fazla bilgiyi KOSGEB'in resmi web sitesinden edinebilirsiniz.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destekleri

Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'lerin) Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme), Ür-Ge (Üretim ve Geliştirme) ve inovasyon faaliyetlerini desteklemek amacıyla Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı'nı sunmaktadır.

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı, KOBİ'lerin yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmelerini, teknolojik kabiliyetlerini artırmalarını ve rekabet güçlerini yükseltmelerini hedeflemektedir. Bu program kapsamında girişimcilere maddi destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'lerin) uluslararası pazarlara açılmalarını ve ihracat faaliyetlerini desteklemek amacıyla Yurt Dışı Pazar Destek Programı'nı sunmaktadır.

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı, KOBİ'lerin ihracat kapasitelerini artırmalarını, uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliklerini güçlendirmelerini hedeflemektedir. Program kapsamında girişimcilere maddi destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı'ndan faydalanmak için girişimcilerin belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir. Bu kriterler genellikle, Türkiye'de yerleşik olmak, ihracat potansiyeli olan bir sektörde faaliyet göstermek, ilgili eğitimlere katılmak gibi şartları içermektedir. KOSGEB'in resmi web sitesi üzerinden başvuru dönemlerini takip ederek başvurular gerçekleştirilebilir.

İşletme Geliştirme Destekleri

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'lerin) gelişimini desteklemek amacıyla İşletme Geliştirme Destek Programı'nı sunmaktadır.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı, KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırmalarını, verimliliklerini yükseltmelerini ve sürdürülebilir büyüme sağlamalarını hedeflemektedir. Bu program kapsamında girişimcilere maddi destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.İşletme Geliştirme Destek Programı'ndan faydalanmak için girişimcilerin belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir. Bu kriterler genellikle, Türkiye'de yerleşik olmak, faaliyet gösterilen sektörde KOBİ tanımına uygun olmak, ilgili eğitimlere katılmak gibi şartları içermektedir. KOSGEB'in resmi web sitesi üzerinden başvuru dönemlerini takip ederek başvurular gerçekleştirilebilir.

İşletme Geliştirme Destek Programı, KOBİ'lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur ve rekabet güçlerini artırır. Programın detayları, başvuru süreci ve şartları program dönemlerine göre değişebilir, bu yüzden başvuru yapacak girişimcilerin KOSGEB'in güncel bilgilerini takip etmeleri önemlidir.

Kobigel Destek Programı

KOBİGEL, KOSGEB'in küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'lerin) gelişimini desteklemek amacıyla sunmuş olduğu bir destek programıdır. 

KOBİGEL, işletmelerin rekabet güçlerini artırmalarını, verimliliklerini yükseltmelerini ve sürdürülebilir büyümelerini sağlamayı hedefler. Program, işletmelere maddi destek, eğitim, danışmanlık gibi imkanlar sunar. Destekler genellikle işletme geliştirme projelerine yönelik olabilir ve bu projelerin uygulanması için mali kaynak sağlanabilir. 

KOBİGEL programının detayları, başvuru süreci ve şartları her yıl değişebilir. Dolayısıyla, 2020 KOBİGEL programı ile ilgili güncel ve kesin bilgilere KOSGEB'in resmi web sitesinden veya KOSGEB ile doğrudan iletişime geçerek ulaşmanızı öneririm. KOSGEB'in web sitesinde programlarla ilgili güncel bilgiler, başvuru koşulları ve süreçleri yer almaktadır.

Certificatee

Bizimle İletişime Geçin